top of page

Gegevens Theaterbolwerk PUNCH

 

 

 

Stichting Theaterbolwerk PUNCH is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Culturele Instelling (CI) (RSIN 8602 27 455). PUNCH valt hiermee onder de per 5-7-2019 vastgestelde fiscale faciliteiten voor een ANBI-CI. Giften zijn hiermee aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

Naam: Theaterbolwerk PUNCH

 

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer:

RSIN: 860227455

KvK: 75295474

 

Contactgegevens van de instelling:

Thorbeckestraat 42

2313 HE Leiden

Tel: 06-18420805

 

Doelstelling:

Het selecteren van de beste toneelteksten van nieuwe schrijvers en die vervolgens produceren in eigen beheer met gerenommeerde acteurs en regisseurs.

 

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Stichting Theaterbolwerk PUNCH biedt een podium aan nieuwe Nederlandse toneelschrijvers in de vorm van een professioneel theaterbolwerk. Met een goed uitgebalanceerde portefeuille van ervaren en gerenommeerde acteurs, regisseurs en dramaturgen voorziet PUNCH het  theaterpubliek van vernieuwend toneel en wordt de weg naar de nog onbekende toneelschrijver geplaveid. Binnen de gevestigde Nederlandse theaterwereld wordt er veel ‘veilig’ ingezet en weinig gedurfd geprogrammeerd door de theaters. Hierdoor wordt er in de theaters veel gebruik gemaakt van ‘bekende' namen, zowel op het gebied van acteurs, regisseurs maar bovenal qua toneelteksten. Hierin wil PUNCH aanvulling bieden met toneelteksten van nieuwe toneelschrijvers in de gevestigde theaterwereld van Nederland.

Functies en namen van het bestuur:

Voorzitter: Rick van Vliet

Secretaris: Esther Bezembinder

Penningmeester: Nathalie van der Velde

Artistiek leider: Iris Slee

 

Beloningsbeleid

Het bestuur werkt onbezoldigd en krijgt hooguit reiskostenvergoeding. De directie van theaterbolwerk PUNCH zal een uitbetaling van salaris ontvangen en het personeel van PUNCH dat betrokken wordt bij de theater-producties en het personeel dat betrokken wordt bij ontwikkelingstrajecten zullen per project worden betaald volgens de cao toneel en dans.

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Huisstijl ontwikkeld

Website gemaakt (en nog verder te ontwikkelen)

Benaderen en betrekken schrijversopleidingen (HKU-Writing for performance / Schrijversvakschool)

Betrekken schrijvers tbv het insturen van nieuwe teksten om te produceren en het insturen van teksten voor het ontwikkelingstrajecten voor de ‘nieuwe schrijvers’

Samenstellen van het leesteam (80% gereed)

Samenstellen van het creatief team (100% gereed)

Samenstellen van de portefeuille acteurs (70% gereed)

Samenstellen van de portefeuille regisseurs (60% gereed)

 

Financiële verantwoording

Giften: Tot aan producties afhankelijk van giften. In 2020 is er al een substantieel bedrag toegezegd door Zarathoustra BV.

Subsidie: De subsidietrajecten worden begin 2020 opgestart, in eerste instantie voor de PUNCH zelf.

Richting de productie(s) worden hiervoor eveneens productie subsidies aangevraagd.

De verwachting is dat hier inkomsten uit voort zullen komen.

 

Producties

Uiteindelijk wordt er gerekend met rendabele producties.  Producties waar inkomsten komen vanuit de recette van de

kaartverkoop.

bottom of page